Perga AB : Varlabergsvägen 18, 434 39 Kungsbacka

Tel 0300-56 81 80 : Fax 0300-56 81 81 : info@perga.se

 

Anpassa mappen efter konferansen. Valfritt material/format, ringmekanism
eller pappersklämma, kanske snoddar eller magneter för stängning.

:mappar